Bara hi sokha te asan ey, 7 mahine tu kar e parhn lagya ccc lekin tyari nhi pi hondi ccc tik tarah. Ena kolun parh ky bari asani nal tyari pi hondi ay.. hun ghaltian bot kat hondia ny. Grasie gi.